Over mijzelf

“Toen ik begon met het verzamelen van informatie kwam ik er al gauw achter dat de discussie over vaccineren veel verder gaat dan het onderwerp ‘vaccinatie’ zelf. Wat mij betreft gaat het - net als zoveel dingen in deze tijd - om bewustwording. Velen van ons zijn bezig de weg terug naar binnen te vinden – met andere woorden; we laten ons niet langer leiden door angst, maar door liefde en een diep innerlijk weten.”


Door Frankema; woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters - werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam.

Toen zij kinderen kreeg en voor de beslissing kwam te staan om wel of niet te vaccineren ontdekte zij dat er enorm veel verwarring en tegenstrijdige opvattingen bestaan met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Haar verlangen om ‘feiten’ boven water te krijgen leidde tot meer dan tien jaar lang spitten in medisch-wetenschappelijke rapporten, artikelen, boeken en het internet.

Op dit moment combineert zij het moederschap met home-schooling, schrijven, lezingen en ontmoetingsavonden - en het verzamelen van (nog meer) informatie met betrekking tot gezondheid, infectieziekten en vaccins. Haar missie is het voor ouders makkelijker te maken om in de jungle van informatie op o.a. het internet hun weg te vinden. Haar motto: “Moge de keuzes die we maken rondom de gezondheid van onze kinderen bewuste keuzes zijn”.


The first wealth is health, Ralph Waldo Emerson