English

Op dit moment ben ik bezig met het vertalen van ‘Vaccin Vrij’. Een hele klus! Wie, o wie kan mijn helpen met het vertalen van (een deel) van deze website?The first wealth is health, Ralph Waldo Emerson